Chuyển đổi từ số thập phân về số nhị phân trong java

Thảo luận trong 'Java Core' bắt đầu bởi dangbui, 2/5/16.

 1. dangbui

  dangbui Administrator Thành viên BQT

  * Cách thức chuyển đổi:
  - Lấy số thập phân chia liên tiếp cho 2
  - Mỗi lần chia sẽ ghi số dư của phép chia đó
  - Khi thương bằng 0 thì dừng lại
  - Thực hiện viết số dư theo chiều từ dưới lên trên sẽ được số thập phân cần tìm
  Ví dụ:
  12 => số nhị phân ???
  12 / 2 = 6 dư 0
  6 / 2 = 3 dư 0
  3 / 2 = 1 dư 1
  1 / 2 = 0 dư 1
  => Số nhị phân cần tìm là: 1100
   
 2. dangbui

  dangbui Administrator Thành viên BQT

  //Khai báo biến
  int soDu = 0;
  String strSoNhiPhan = "";

  int soThapPhan = 0;

  try
  {
  soThapPhan = Integer.parseInt(txtSoThapPhan.getText());

  } catch (Exception e)
  {
  JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Bạn cần phải nhập thông tin kiểu số. Chi tiết lỗi: " + e.getMessage());
  return;
  }


  List<String> lstSoNhiPhan = new ArrayList<String>();

  while(soThapPhan>0)
  {
  soDu = soThapPhan%2;

  soThapPhan = soThapPhan/2;

  //Thêm bit vào danh sách
  lstSoNhiPhan.add("" + soDu);
  }

  //Duyệt theo chiều ngược lại để lấy chuỗi số nhị phân cần tìm
  for(int i= lstSoNhiPhan.size()-1; i>=0; i--)
  {
  strSoNhiPhan += lstSoNhiPhan.get(i);
  }

  //Hiển thị kết quả
  txtSoNhiPhan.setText(strSoNhiPhan);
   

Chia sẻ trang này