Cơ sở dữ liệu là gì, các khái niệm cơ bản

Thảo luận trong 'SQL Server' bắt đầu bởi stanford, 4/5/16.

 1. stanford

  stanford Moderator

  * Cơ sở dữ liệu là tập dữ liệu có cấu trúc có quan hệ với nhau, được lưu trữ trên máy tính được nhiều người sử dụng và tổ chức theo mô hình
  - Tập dữ liệu có cấu trúc:
  + Thông tin được lưu trữ và biểu diễn dưới dạng bảng (table)
  + Một bảng dữ liệu sẽ bao gồm các dòng (rows) và các cột (column)
  + Mỗi cột có thể sử dụng kiểu dữ liệu giống hoặc khác nhau tùy theo mục đích sử dụng và lưu trữ

  - Khóa chính (Primary key): Là thông tin duy nhất để phân biệt các dòng với nhau trong cơ sở dữ liệu

  - Được lưu trữ trên máy tính: Lưu trên ổ cứng của máy tính
  + File *.mdf: Chứa dữ liệu của cơ sở dữ liệu
  + File *.ldf: Chứa thông tin về hệ thống như tên file, đường dẫn, dung lượng,...

  - Được nhiều người sử dụng: Cài đặt SQL Server trên máy chủ để cho nhiều đơn vị, phòng ban có thể kết nối, quản lý và khai thác database

  - Tổ chức theo mô hình: Các bảng trong database được biểu diễn quan hệ với nhau
  Ví dụ:
  + Bảng ChuyenKhoa để lưu trữ thông tin các khoa của trường đại học
  + Bảng SinhVien để lưu trữ thông tin các sinh viên trong trường
  => 1 Khoa có thể có nhiều sinh viên
  1 sinh viên chỉ thuộc 1 khoa
  => Quan hệ 1-M

  - Khóa ngoại (Foreign key): Là thông tin tham chiếu đến trường khóa chính của bảng khác
  + Kiểu dữ liệu của khóa ngoại phải giống y hệt khóa chính về kiểu dữ liệu, độ lớn nếu có
  + Tên khóa ngoại có thể giống hoặc khác khóa chính

  - Kiểu dữ liệu cơ bản:
  + Để lưu trữ thông tin dạng chuỗi có thể sử dụng char, varchar, nchar, nvarchar, text, ntext
  - char(10): Lưu thông tin dạng chuỗi tối đa 10 kí tự nếu không đủ 10 thì chèn khoảng trắng
  - varchar(10): Lưu thông tin dạng chuỗi tối đa 10 kí tự nhưng có bao nhiêu lưu bấy nhiêu
  - Thêm kí tự n để lưu được thông tin dạng unicode hay tiếng việt có dấu
  + Để lưu trữ dạng số nguyên tinyint, smallint, int
  + Lưu trữ dạng số thập phân float, double, decimal,...
  + Kiểu ngày tháng date, datetime, time
   

Chia sẻ trang này