Làm việc với mảng trong lập trình java

Thảo luận trong 'Java Core' bắt đầu bởi stanford, 30/4/16.

 1. stanford

  stanford Moderator

  - Mảng là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ liệu
  - Khai báo 1 biến mảng có thể lưu trữ được nhiều giá trị
  - Các phần tử của mảng được cấp phát liên tiếp trong bộ nhớ máy tính
  - Chỉ số mảng bắt đầu từ số 0

  Ví dụ 2: Nhập vào 1 mảng gồm n phần tử từ bàn phím sau đó in các phần tử ra màn hình

  //Khai báo biến
  int n=0;
  Scanner sc =new Scanner(System.in);

  System.out.print("Nhập số lượng phần tử mảng n = ");

  n = sc.nextInt();

  //Khai báo 1 mảng
  int a1[] = new int[n];

  //Nhập thông tin cho các phần tử của mảng
  for(int i=0; i<a1.length; i++)
  {
  System.out.print("a1[" + i + "] = ");

  a1 = sc.nextInt();
  }

  System.out.println("Danh sách các phần tử của mảng gồm " + n + " phần tử: ");

  for(int i=0; i<a1.length; i++)
  {
  System.out.println(a1);
  }
   
 2. stanford

  stanford Moderator

  //Ví dụ 3: Nhập vào 1 mảng 2 chiều gồm m dòng và n cột từ bàn phím sau đó in các phần tử ra màn hình

  //Khai báo chỉ số dòng và cột
  int m = 0, n = 0;

  Scanner sc = new Scanner(System.in);

  System.out.print("Nhập vào số dòng m=");

  m = sc.nextInt();

  System.out.print("Nhập vào số cột n=");
  n = sc.nextInt();

  //Khai báo 1 mảng 2 chiều gồm m dòng và n cột
  int a[][] = new int[m][n];
   
 3. stanford

  stanford Moderator

  //Nhập thông tin từ bàn phím
  for (int i = 0; i < m; i++)
  {
  for (int j = 0; j < n; j++)
  {
  System.out.print("a[" + i + "][" + j + "] = ");

  a[j] = sc.nextInt();
  }
  }
   
 4. stanford

  stanford Moderator

  //In thông tin ra màn hình
  System.out.println("Danh sách các phần tử của mảng 2 chiều: ");
  for (int i = 0; i < m; i++)
  {
  for (int j = 0; j < n; j++)
  {
  System.out.print(a[j] + " ");
  }

  //Nếu hết cột thì mới xuống dòng
  System.out.println("");
  }
   
 5. dangbui

  dangbui Administrator Thành viên BQT

  /Khai báo 1 mảng động ArrayList
  ArrayList a = new ArrayList();

  //Thêm phần tử vào danh sách
  a.add("Stanford - Dạy lập trình");
  a.add("Website: www.stanford.com.vn");
  a.add(20);

  //Thêm thông tin ngày giờ hiện tại vào danh sách
  a.add(new Date());

  //In thông tin
  System.out.println("Danh sách các phần tử của arraylist là: ");
  for(Object o : a)
  {
  System.out.println(o);
  }
   
 6. dangbui

  dangbui Administrator Thành viên BQT

  //Khai báo 1 danh sách
  List<String> lstKhoaHoc = new ArrayList<String>();

  //Thêm thông tin vào danh sách
  lstKhoaHoc.add("C#");
  lstKhoaHoc.add("Java");
  lstKhoaHoc.add("PHP");
  lstKhoaHoc.add("Android");

  //Chèn 1 thông tin vào vị trí thứ 2
  lstKhoaHoc.set(2,"J2EE");

  //Xóa thông tin vị trí thứ 3
  lstKhoaHoc.remove("C#");

  //Danh sách khóa học
  System.out.println("Danh sách khóa học:");

  for(String s : lstKhoaHoc)
  {
  System.out.println(s);
  }
   

Chia sẻ trang này