Làm việc với một số hàm xử lý với chuỗi trong Java

Thảo luận trong 'Java Core' bắt đầu bởi stanford, 30/4/16.

 1. stanford

  stanford Moderator

  //Khai báo biến
  String strTT = "Stanford";

  System.out.println(strTT);

  //Hàm cộng chuỗi
  strTT = strTT.concat(" - Day lap trinh");

  System.out.println(strTT);

  //Hàm thay thế chuỗi
  strTT = strTT.replace("-", "+");

  System.out.println(strTT);

  //Hàm lấy chuỗi con trong chuỗi cần cắt
  String strStanford = strTT.substring(0, 9);

  //Lấy độ lớn chuỗi
  int leng = strStanford.length();

  System.out.println(strStanford);

  System.out.println("Độ lớn của chuỗi Stanford: " + leng);

  //Chuyển thông tin về chữ thường
  System.out.println(strTT.toLowerCase());

  //Chuyển thông tin về chữ hoa
  System.out.println(strTT.toUpperCase());

  //Lấy chỉ số đầu tiên của kí tự t trong chuỗi
  int idx = strTT.indexOf("t");

  //Vị trí đầu tiên của kí tự hay chuỗi cần tìm
  System.out.println("Vị trí của kí tự t đầu tiên: " + idx);

  int ldx = strTT.lastIndexOf("t");

  //Vị trí cuối cùng của kí tự hay chuỗi cần tìm
  System.out.println("Vị trí của kí tự t cuối cùng: " + ldx);
   

Chia sẻ trang này