Một số thủ thuật tăng tốc code nhanh với NetBean và Eclipse dành cho Developer

Thảo luận trong 'Học lập trình Java' bắt đầu bởi admin, 1/9/16.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  Đối với mỗi người lập trình viên từ học việc mới vào nghề đến những lập trình viên lão làng thì làm sao để tăng tốc code nhanh, hiệu quả với IDE luôn là điều cần thiết. Trong khuôn khổ bài viết này Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình xin chia sẻ các phím tắt, gõ tắt hữu ích dành cho các bạn học lập trình java sử dụng 2 công cụ nổi tiếng NetBean và Eclipse để lập trình java.

  CÁC PHÍM TẮT VÀ GÕ NHANH TRONG NETBEAN

  Tìm kiếm và thay thế

  Ctrl-F3: tìm từ tại vị trí con trỏ chuột
  F3/Shift-F3: tìm từ kế tiếp/trước đó trong file
  Ctrl-F/H: tìm/thay thế từ trong file
  Alt-F7: tìm vị trí hàm được sử dụng trong projects
  Ctrl-R: đổi tên biến tại con trỏ chuột
  Alt-Shift-L: copy đường dẫn của file đang mở

  Coding trong Java
  Alt-Insert: sinh ra code
  Ctrl-Shift-I: tự động imports class cần thiết
  Alt-Shift-F: định dạng code
  Ctrl-Shift-Up/D: copy dòng tại con trỏ chuột
  Ctrl-/: bật tắt comment
  Ctrl-E/X: xóa dòng tại con trỏ chuột

  Biên dịch, kiểm tra và chạy project
  F9: biên dịch package/file
  F11: build project chính
  Shift-F11: xóa và build project chính
  Shift-F6: chạy file hiện tại
  F6: chạy project

  Debugging
  Ctrl-F5: bắt đầu debugging project chính
  Ctrl-Shift-F5: bắt đầu debugging file hiện tại
  Ctrl-Shift-F6: bắt đầu debugging file
  Ctrl-Shift-F8: đặt breakpoint mới

  Chọn Tool-->Options--> KeyMaps: chọn Generate Javadoc: tự động tạo javadoc của project cho bạn

  CÁC PHÍM TẮT GÕ LỆNH NHANH TRONG NETBEAN – Java Editor Code Templates

  Chú ý nhớ ấn thêm phím tab và có phân biệt chữ hoa ví dụ: En + tab =Enumeration

  En Enumeration
  Ex Exception
  Ob Object
  Psf public static final
  Psfb public static final boolean
  Psfi public static final int
  Psfs public static final String
  St String
  ab abstract
  as assert true;
  bcom /**/
  bo boolean
  br break;
  ca catch (
  cl class
  cn continue
  db double
  df default:
  dowhile do { } while (condition);
  eq equals
  ex extends
  fa false
  fcom // <editor-fold></editor-fold>
  fi final
  fl float
  forc for (Iterator it = collection.iterator();it.hasNext();) {Object elem = (Object) it.next();}
  fore for (Object elem : iterable) {}
  fori for (int i = 0; i < arr.length; i++) {}
  forl for (int i = 0; i < lst.size(); i++) {
  Object object = lst.get(i); }
  forst for (StringTokenizer st = new
  String Tokenizer(“”); st.hasMoreTokens();) }
  forv for (int i = 0; i < vct.size(); i++) {
  Object object = vct.elementAt(i);}
  fy finally{ |}
  ie interface
  ifelse if (condition){}else { }
  iff if (exp) {}
  im implements
  inst if (exp instanceof Object) {
  Object obj = (Object) exp;
  iof instanceof
  ir import
  le length
  na native
  newo Object name = new Object(args);
  pe protected
  pr private
  psf private static final
  psfb private static final boolean
  psfi private static final int
  psfs private static final String
  pst printStackTrace();
  psvm public static void main(String[] args){}
  pu public
  re return
  runn Runnable runnable = new Runnable() {
  public void run() {}};
  serr System.err.println (“|”);
  sh short
  sout System.out.println (“|”);
  soutv System.out.println(“Object = ” + Object);
  st static
  su super
  sw switch (var) { case val: break;
  default: throw new AssertionError();}
  sy synchronized
  tds Thread.dumpStack();
  th throws
  tr transient
  trycatch try {}
  catch (Exception e) {}
  tw throw
  vo volatile
  wh while (
  whileit while (it.hasNext()) {
  Object elem = (Object) it.next();}
  whilen while (en.hasMoreElements()) {
  Object elem = (Object) en.nextElement();}
  whilexp while (exp) {}
  ag application.getAttribute(“|”)
  ap application.putAttribute(“|”,)
  ar application.removeAttribute(“|”)
  cfgi config.getInitParameter(“|”)
  jspf <jsp:forward page=”|”/>
  jspg <jsp:getProperty name=”|” property=”” />
  jspi <jsp:include page=”|”/>
  jspp <jsp:plugin type=”|” code=”” codebase=””></jsp:plugin>
  jsps <jsp:setProperty name=”|” property=””/>
  jspu <jsp:useBean id=”I” type=””/>
  oup out.print(“|”)
  oupl out.println(“|”)
  pcg pageContext.getAttribute(“|”)
  pcgn pageContext.getAttributeNamesInScope(“|”)
  pcgs pageContext.getAttributesScope(“|”)
  pcr pageContext.removeAttribute(“|”)
  pc s pageContext.setAttribute(“|”,)
  pg <%@page |%>
  pga <%@page autoFlush=”false”%>
  pgb <%@page buffer=”|kb”%>
  pgc <%@page contentType=”|”%>
  pgerr <%@page errorPage=”|”%>
  pgex <%@page extends=”|”%>
  pgie <%@page isErrorPage=”true”%>
  pgim <%@page import=”|”%>
  pgin <%@page info=”|”%>
  pgit <%@page isThreadSafe=”false”%>
  pgl <%@page language=”java”%>
  pgs <%@page session=”false”%>
  rg request.getParameter(“|”)
  sg session.getAttribute(“|”)
  sp session.setAttribute(“|”, )
  sr session.removeAttribute(“|”)
  tglb <%@taglib uri=”|”%>

  CÁC PHÍM TẮT TRONG ECLIPSE
  Ctrl + B :
  build project
  Ctrl + D : xóa dòng tại chứa con trỏ (thường là khi có nhiều dòng trống quá, ta muốn kéo code lên gom lại nhìn cho đẹp
  Alt + mũi tên lên/xuống : di chuyển dòng hiện tại lên/xuống

  Ctrl + F : tìm chuỗi trong class

  Ctrl + H : mở nhanh màn hình search

  Ctrl + O : nhảy nhanh tới 1 hàm trong class

  Ctrl + E : nhảy nhanh tới 1 tab trong các tất cả các tab đang mở (khi mở cỡ trên 10 tab làm cách này nhanh hơn dò từng tab nhiều)

  Ctrl + W : đóng tab hiện tại

  Ctrl + Shift + W : đóng toàn bộ các tab đang mở (trong trường hợp có nhiều tab quá)

  Alt + mũi tên trái/phải :
  nhảy qua tab bên trái/phải

  Shift + Tab : tác dụng ngược lại với phím Tab

  Ctrl + Shift + O :
  tự động import các gói còn thiếu, hoặc tự xóa các gói không dùng tới (nó làm một lượt luôn, đỡ mất công phải import từng gói)

  Ctrl + Shift + C : comment, uncomment một đoạn code

  Ctrl + Shift + F : định dạng lại đoạn code theo chuẩn -> nhìn cho nó đẹp

  Alt + Shift + S, V :
  override hoặc implement một hàm

  Alt + Shift + S, V : override hoặc implement một hàm

  Alt + Shift + S, R : tạo hàm getter, setter cho field trong class

  Alt + Shift + S, C : tạo hàm khởi tạo bằng cách override hàm khởi tạo lớp cha

  Alt + Shift + S, O : tạo hàm khởi tạo bằng các field trong class

  Hy vọng với những phím tắt hữu dụng này sẽ giúp các bạn học lập trình java thao tác và viết code được nhanh hơn.
   

Chia sẻ trang này