Học viên Stanford - Đào tạo và phát triển công nghệ

Học viên Stanford

Tin đào tạo

Các bài viết về thông báo, khai giảng, tuyển sinh, hoạt động đào tạo,...của công ty Stanford - Đào tạo và phát triển công nghệ
Threads
3
Messages
3
Threads
3
Messages
3

Thảo luận, hỏi đáp

Chủ đề liên quan đến các vấn đề cần thảo luận, hỏi đáp của học viên
Threads
0
Messages
0
None

Bộ cài, công cụ lập trình

Các bộ cài, công cụ cần cho việc học lập trình các ngôn ngữ như python, c++, c#, java,...
Private

Kiến thức, kinh nghiệm lập trình

Lập trình

Threads
42
Messages
42
Threads
42
Messages
42

Trí tuệ nhân tạo AI

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Hệ thống

Threads
5
Messages
5
Threads
5
Messages
5

Công nghệ

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Tổng hợp

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Học lập trình cho người mới

Chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, lộ trình học tập, khóa học cho những người mới học lập trình, công nghệ thông tin.
Threads
20
Messages
20
Threads
20
Messages
20

Hỏi đáp, thảo luận

Threads
18
Messages
57
Threads
18
Messages
57
  • hainq

Phần mềm, công cụ

Windows

Threads
2
Messages
2
Threads
2
Messages
2

macOS

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Linux

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Tiện ích

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Tuyển dụng Chủ đề thông tin về tuyển dụng, việc làm công nghệ thông tin, lập trình,...

Xu hướng tuyển dụng

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Nhà tuyển dụng

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Hỏi đáp, thảo luận

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None
Top